Попередня версія сайту більше не оновлюється.
Перейти на нову версію: mvs.gov.ua
+

Форма та порядок подання запиту на інформацію

Основні положення

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Указу Президента України від 05.05.11 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 25.05.11 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», якою затверджено примірну форму запиту на інформацію і примірний порядок складення та подання запитів на інформацію.

Форма запиту на інформацію та порядок її подання

У МВС встановлено наступну форму запиту на інформацію та порядок її подання.

З метою забезпечення реалізації права громадян на доступ до публічної інформації в МВС України створено відділ забезпечення доступу до публічної інформації.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому обов’язково зазначається:

  1. ім'я та прізвище запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер телефону;
  2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)
  3. підпис і дата.

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або його бездіяльності

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Запит на інформацію може бути поданий:

на поштову адресу  01601, Київ, вул. Академіка Богомольця, 10

на електронну адресу    [email protected]

телефон                  (044) 256-1176

факс                       (044) 256-1034

Запити на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство, приймаються в робочі дні з 9.00 до 18.00. 

Напередодні святкових, неробочих і вихідних днів з 9.00 до 17.00

Начальник відділу забезпечення доступу до публічної інформації:

(044) 254-9612

Розгляд запитів на доступ до персональних даних та запитів на інформацію. Порівняльний аналіз.

Наказ МВС №489 від 10.06.2016 року "Про внесення змін до наказу МВС від 11 лютого 2013 року № 126"

Наказ МВС №432 від 27.05.2016 року "Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в системі Міністерства внутрішніх справ України"

ЗМІНИ до Порядку складання та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство внутрішніх справ України

Наказ МВС №243 від 04.04.2016 року "Про внесення змін до наказу МВС від 21 липня 2011 року № 459 «Про затвердження Порядку складання і форми подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство внутрішніх справ України»"

Наказ МВС №1260 від 25.12.2013 року "Про затвердження змін до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у системі Міністерства внутрішніх справ України"

Наказ МВС України від 06.03.2013 №225 "Про внесення змін до наказу МВС України від  14.05.2012  № 423 "Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в системі Міністерства внутрішніх справ України"

НАКАЗ МВС України №423 від 14 травня 2012 "Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в системі Міністерства внутрішніх справ України"

ІНСТРУКЦІЯ про порядок прийому, реєстрації, розгляду запитів на публічну інформацію та відшкодування запитувачами фактичних витрат на копіювання та друк документів у системі МВС України (Наказ №245 від 27 березня 2012 року)

Наказ МВС України  N459 від 21 липня 2011 року"Про затвердження Порядку складання і форми подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство внутрішніх справ України"

Наказ МВС України від 15.06.2012 № 535 „Про затвердження Розміру витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію”

Наказ МВС України від 11.02.2013  №126. 

"Про забезпечення функціонування та веденнясистеми  обліку  публічної інформації в Міністерстві внутрішніх справ України"